Kunngjøringer
Tuesday, October 23, 2018
Ekornes er oppkjøpt av Qumei Home Furnishing Group og strøket fra notering på Oslo Børs.

Ekornes investor relations

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norge og eier merkenavnene Ekornes®, Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. IMG er mest kjent i Australia og USA. Produksjonen foregår i konsernets ni fabrikker. Konsernet har fem fabrikker i Norge , en fabrikk i USA, en fabrikk i Thailand og to fabrikker i Vietnam. Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper eller gjennom importører.